2ο βραβείο στην κατηγορία «Καινοτομία και ανάπτυξη της υπαίθρου»

Πήραμε το 2ο βραβείο στην κατηγορία «Καινοτομία και ανάπτυξη της υπαίθρου»!

Στην εκδήλωση βράβευσης των δικαιούχων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η οποία διοργανώθηκε από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, οι «Ρίζες» επιλέχτηκαν μεταξύ των αξιόλογων έργων που υλοποιήθηκαν από δικαιούχους του ΠΑΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.
Μετά την ψηφοφορία του κοινού και την τελική κατάταξη το 2ο βραβείο στην κατηγορία «Καινοτομία και ανάπτυξη της υπαίθρου» απονεμήθηκε στη δική μας επιχείρηση, στις «Ρίζες» μας.

Ένα βραβείο που μας κάνει υπερήφανους και μας γεμίζει με χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον.